การทดสอบระบบทนแรงกระเเทกของแผ่นยิปซัม ทนแรงกระแทก คนอฟ เด็นชิลด์

การทดสอบระบบทนแรงกระเเทกของแผ่นยิปซัม ทนแรงกระแทก คนอฟ เด็นชิลด์ (Knauf DenseShield)

การทดสอบระบบทนแรงกระแทกเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เหล่าวิศวกรและสถาปนิกให้ความสำคัญ ซึ่งใช้มาตรฐานการทดสอบของอังกฤษ (BS: British Standard) ซึ่งเป็นการทดสอบผนังสำหรับการใช้งาน

โดยการทดสอบการรองรับแรงกระแทกสามารถเเบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.Stiffness test ทดสอบโดยใช้น้ำหนัก 50 กก. กดที่ความสูง 1.5 ม. จากระดับพื้นแล้ววัดค่าการแอ่นตัว
ที่ไม่คืนรูปไม่เกิน 1 มม.

2.Small hard body impact ทดสอบโดยใช้ลูกบอลเหล็กขนาด 50 มม. น้ำหนัก 3 กก.
แกว่งให้มีทิศตั้งฉากกับแผ่น ทั้งหมด 11 จุด โดยผิวหน้าแผ่นไม่มีความเสียหาย

3.Large soft body impact ทดสอบโดยใช้ถุงใส่น้ำหนัก 50 กก. กระแทกที่ 3 จุด โดยผนังไม่มีความเสียหาย

4.Door slam ทดสอบโดยปิดประตูน้ำหนัก 60 กก. ทั้งหมด 100 ครั้ง โดยที่ผนังไม่ขยับแบบไม่คืนรูปไม่เกิน 1 มม.

5.Crowed pressure ทดสอบโดยใช้น้ำหนัก 3 กก.นิวตัน/ม. โดยผ่านไม้ที่มีความยาว 2.5 ม. สูงจากพื้น 1.2 ม. โดยผนังไม่มีความเสียหาย

6.Light weight anchorage ทดสอบโดยใช้พุกยึดที่โครงจากนั้นทดสอบด้วยการดึงและการแขวนน้ำหนักโดยต้องขยับไม่เกิน 2 มม.

7.Heavy weight anchorage ทดสอบโดยยึดอ่างล้างหน้าและใช้น้ำหนัก 150 กก. กดลง โดยที่การโก่งตัวไม่เกิน 20 มม.หรือการคืนรูปไม่เกิน 1 มม.และยึดตู้ติดผนังที่น้ำหนัก 400 กก. โดยการโก่งตัวไม่เกิน 5 มม. หรือเสียรูปไม่เกิน 1 มม.

กิจกรรมต่างๆอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบผนังเบา ซึ่งถือเป็นต้นทุนของเจ้าของอาคารในการซ่อมแซมหากมีการเสียหาย สำหรับพื้นที่ที่มีคนสัญจรของผู้คน การเลือกใช้แผ่นยิปซัมที่ทนแรงกระแทกจะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้

แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 5234 ว่าสามารถรับแรงกระแทกในระดับ Severe ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานดังกล่าวเทียบเท่ากับผนังก่ออิฐฉาบปูน

การทดสอบระบบทนแรงกระเเทกของแผ่นยิปซัม ทนแรงกระแทก คนอฟ เด็นชิลด์ (Knauf DenseShield)

แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ สำหรับงาน Severe Duty

แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความแข็งแกร่งรองรับการใช้งานหนัก เช่น ฟิตเนต สนามกีฬาซึ่งมีโอกาสได้รับแรงกระแทกจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ เช่นบริเวณโถงทางเดินและมุมเลี้ยวในสนามบิน ในโรงพยาบาล ที่มีการใช้รถเข็น ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกนี้

แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟมีดีมากกว่าการทนแรงกระแทก

ด้วยเนื้อวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงจึงทำให้แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ สามารถป้องกันเสียงส่งผ่านได้ดีและยังมีคุณสมบัติป้องกันไฟได้เทียบเท่าแผ่นยิปซัม FireShield

การทดสอบระบบทนแรงกระเเทกของแผ่นยิปซัม ทนแรงกระแทก คนอฟ เด็นชิลด์ (Knauf DenseShield)

เลือกระบบผนังที่ทนทานต่อแรงกระแทกเลือกใช้แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ

มั่นใจได้ว่าแผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ ทุกแผ่นผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดโอกาสการซ่อมแซมของผนังห้องหรือโถงทางเดินต่างๆ รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงส่งผ่านและการทนไฟ

แผ่นยิปซัมทนแรงกระแทก ตราคนอฟ คือตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานกั้นห้องผนังต่างๆ มั่นใจได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ