วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

การเกิดขยะที่ไซต์ก่อสร้างเป็นธรรมชาติของงานนี้

ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ตัดจากมวลรวมจะทำให้เกิดวัสดุที่เหลืออยู่ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับงานอีกต่อไป เนื้อหาเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากวัสดุที่หลงเหลือเหล่านี้ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอันตรายหากปล่อยทิ้งไว้ และอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานในไซต์งานได้

ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับลักษณะของขยะจากการก่อสร้างและวิธีจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างปลอดภัย

อะไรคือสิ่งที่ถือว่าเป็นขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง?

ขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอน ถือเป็นวัสดุและขยะที่เหลือทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างและการรื้อถอน ขยะจากการก่อสร้างจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการและไซต์งานประกอบไปด้วยวัสดุต่างๆ ตั้งแต่อิฐ ไม้ และแก้ว ไปจนถึงฉนวน ท่อ หน้าดิน และคอนกรีต เป็นต้น

ประเภทของขยะจากการก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่:

1.) วัสดุก่อสร้าง

ตามชื่อขยะที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างมาจากการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร และโครงสร้างอื่นๆ ขยะจากวัสดุก่อสร้างมักเป็นผลมาจากวัสดุที่ไม่ได้ใช้หรือเสียหาย เช่น ไม้ ผนังแห้ง อิฐ สายไฟ ตะปู และกระดาษหรือพลาสติกห่อบรรจุภัณฑ์ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สั่งเข้ามาใช้ในไซต์งานก่อสร้าง

2.) ขยะที่เกิดจากการรื้อถอน

ของเสียที่เกิดจากการรื้อถอนประกอบไปทั้งวัสดุอันตราย (โดยเฉพาะแร่ใยหิน) และวัสดุก่อสร้างธรรมดา เช่น คอนกรีต โลหะ ไม้ แก้ว และกระเบื้อง แม้ว่าเศษซากที่เป็นอันตรายจะต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง แต่เศษซากจากการรื้อถอนที่ไม่เป็นอันตรายยังสามารถนำไปรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ในอนาคตได้

3.) ขยะที่เป็นอันตราย

ของเสียที่เป็นอันตรายรวมไปถึงวัสดุที่ผ่านการบำบัดแล้วรวมไปทั้งของเหลือทิ้งที่มีสารอันตรายเช่น แร่ใยหิน ไม้ที่ผ่านการบำบัดเป็นพิเศษ สีที่เหลือ กาว และสารเคมีอื่นๆ (และภาชนะบรรจุเนื่องจากสารปนเปื้อนที่ตกค้าง) ล้วนเป็นขยะอันตรายจากการก่อสร้างทุกประเภท การขุดลอกวัสดุจากบริเวณที่ปนเปื้อน (เช่น การรื้อถอนอาคารอุตสาหกรรม) ยังถือเป็นของเสียอันตรายและจำเป็นต้องกำจัดตามนั้นก่อนที่โครงการก่อสร้างหรือรื้อถอนจะเริ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องระบุประเภทของขยะที่จะเกิดขึ้น ระบุทางเลือกในการรีไซเคิล และสร้างแผนสำหรับการจัดการและการกำจัดก่อน

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

ขยะก่อสร้างถูกกำจัดได้อย่างไรบ้าง?

เมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงการกำจัดขยะจากการก่อสร้าง พวกเขาจะนึกถึงถังขยะที่เต็มไปด้วยวัสดุก่อสร้างที่พร้อมจะมุ่งหน้าไปยังหลุมฝังกลบ ในความเป็นจริง กระบวนการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอบเขตที่วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

การสร้างที่กำจัดของเสียจากวัสดุก่อสร้าง

ขยะจากวัสดุก่อสร้างมักจะหลีกเลี่ยงการทิ้งได้โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิลวัสดุก่อสร้างนอกจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดของเสียที่ขะถูกส่งไปฝังกลบ ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากอีกด้วย

วัสดุที่ไม่ได้ใช้ในสภาพที่ดีอาจสามารถนำมาใช้งานในอนาคตแทนการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น สี ไม้ และตะปู วัสดุบางอย่าง เช่น คอนกรีต สามารถบดเพื่อใช้ในอนาคตได้ ในขณะที่เหล็กและโลหะอื่นๆ สามารถหลอมละลายและขึ้นรูปใหม่ได้ขยะจากวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ไซต์งานสามารถใส่ในคอนเทนเนอร์เพื่อรวบรวมโดยบริษัทจัดการขยะหรือขนส่งไปยังหลุมฝังกลบหรือโรงงานรีไซเคิล

1.) การกำจัดขยะมูลฝอย

เช่นเดียวกับวัสดุก่อสร้าง ของเสียจากการรื้อถอนมักจะถูกนำไปรีไซเคิล การคัดแยกเศษซากจากการรื้อถอนเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้อาจใช้เวลานาน แต่สามารถนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการส่งขยะไปทิ้งโดยไม่แยกประเภทเศษซากจากการรื้อถอนซึ่งอาจมีวัสดุที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ โดยเฉพาะแร่ใยหิน ซึ่งจำเป็นต้องจัดการและกำจัดอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ เมื่อต้องจัดการและกำจัดแร่ใยหิน—หรือเศษซากการรื้อถอนที่เป็นอันตรายอื่นๆ—โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ และใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตหรือบริษัทกำจัดของเสียหากจำเป็น

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

2.) การกำจัดของเสียอันตรายจากการก่อสร้าง

ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่มีแร่ใยหินหรือเพียงแค่กระป๋องสีเหลือใช้ จำเป็นต้องมีการจัดเก็บ การจัดการ และการกำจัดอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายต่อคนงานตลอดจนสิ่งแวดล้อม กระบวนการกำจัดของเสียอันตรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุและต้องทำตามกฎหมายท้องถิ่น การละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมาก ความล่าช้าของโครงการ หรือการลงโทษอื่นๆ

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

วิธีปรับปรุงกระบวนการกำจัดขยะในโครงการก่อสร้างของคุณ

กระบวนการกำจัดของเสียจากการก่อสร้างและการรื้อถอนจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการก่อสร้าง ที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้าง และกฎที่กำหนดการกำจัดของเสียอันตรายสำหรับภูมิภาคของคุณ ถึงแม้ว่ว่าจะมีความซับซ้อนทั้งหมดเหล่านี้ แต่นี่คือกลยุทธ์ที่ทุกทีมสามารถนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการกำจัดของเสียจากการก่อสร้าง

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

1.) จัดทำแผนการกำจัดขยะจากการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น

คุณ Curtis Lederle ผู้เชี่ยวชาญจากเพจ Tread ได้เสนอว่าการกำจัดของเสียจากการก่อสร้างจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ดีก่อนที่วัสดุจะมาถึงไซต์งานแผนการกำจัดของเสียที่คุณควรประเมิน:

 • วัสดุใดที่จะถูกนำมาใช้และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นของเสียมากที่สุด
 • วิธีการสร้างขยะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะความยาวนานและขนาดของโครงการ
 • วิธีจัดการและจัดเก็บขยะในสถานที่
 • แผนการบริหารของเสียว่าจะถูกกำจัดอย่างไร

นอกจากนี้คุณยังควรที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการของเสียและระเบียบที่คาดว่าจะปฏิบัติตามและบังคับใช้ แผนการกำจัดขยะของคุณไม่ควรได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนของคุณสอดคล้องกับแนวทางท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนราชการทั้งหมดพร้อมด้วยข้อบังคับอุตสาหกรรมหรือโปรแกรมการรับรอง

การตรวจสอบของเสียควรทำเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติตามกลยุทธ์และระเบียบการที่ระบุ การทบทวนเหล่านี้สามารถใช้ในการปรับแผนรีไซเคิลและกำจัดขยะจากการก่อสร้างตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการ

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

2.) ดำเนินการแยกแหล่งของวัสดุ ณ ไซต์ก่อสร้าง

การแยกแหล่งที่มาเป็นกระบวนการคัดแยกขยะตามประเภทของวัสดุ วิธีนี้จะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนได้ในอนาคตและดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะยิ่งกระบวนการกำจัดเสร็จสิ้นเร็วเท่าไร โอกาสที่วัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างจะถูกเปลี่ยนจากหลุมฝังกลบผ่านการใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิลก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น แต่ที่ไซต์ก่อสร้างไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

เนื่องจากผู้ประกอบการจะประหยัดเวลามากกว่าหากทำการกำจัดวัสดุทั้งหมดลงในที่เดียวกัน หรือมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอที่จะจัดเก็บวัสดุที่แยกจากกัน ทำให้การแยกวัสดุอาจใช้เวลานานและมีราคาแพงกว่า การจัดสรรเวลาและพื้นที่ให้ทีมของคุณสำหรับการแยกแหล่งที่มาและสรุปว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ อาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในไซต์งาน

แต่ท้ายที่สุดจะนำไปสู่กระบวนการโดยรวมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

3.) กำหนดความรับผิดชอบในการกำจัดของเสียสำหรับผู้รับเหมาช่วงต่ออย่างชัดเจน

ข้อตกลงของผู้รับเหมาช่วงต่อควรระบุความรับผิดชอบที่มีต่อของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่อย่างชัดเจน ข้อนี้จะขึ้นอยู่กับสัญญา พวกเขาอาจต้องกำจัดขยะด้วยตนเองหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าความรับผิดชอบจะอยู่ที่ใด การสื่อสารหน้าที่และระเบียบการที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

4.) ใช้กลยุทธ์การลดของเสีย

แม้ว่าแผนการกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพจะเป็นอะไรที่สำคัญ คุณ Curtis Lederle ผู้เชี่ยวชาญจากเพจ Tread กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ม กลยุทธ์ที่สามารถใช้ในสถานที่ก่อสร้างเพื่อลดของเสีย ได้แก่ :

 • ลงทุนในกระบวนการจัดการวัสดุของคุณเพื่อป้องกันของเสียจากวัสดุส่วนเกินหรือเสียหาย
 • ใช้วิธีการรื้อถอนแบบแยกส่วนและแบบเลือกตามความเหมาะสมสำหรับโครงการรื้อถอน
 • ใช้การก่อสร้างนอกสถานที่เมื่อเป็นไปได้เพื่อลดการจัดการวัสดุและของเสียที่ตามมาบนไซต์โครงการ

วางแผนเผื่อการใช้ซ้ำและการรีไซเคิลวัสดุในระยะต่อๆ ไปของโครงการ โครงการก่อสร้างทุกขนาดก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก การวางแผนการกำจัดก่อนที่งานจะเสร็จสิ้นทั้งหมด จะช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ ลดการกำจัดขยะลงหลุมฝังกลบให้ได้มากที่สุด และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดโดยใช้เคล็ดลับด้านบนเพื่อวางแผน รีไซเคิล และคัดแยกวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

5.) นอกจากวิธีบริหารแล้วการเลือกใช้วัสดุก็ส่งผลเป็นอย่างมาก

เราแนะนำให้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถจัดเก็บง่ายเช่นแผ่นยิปซัมตราคนอฟ

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมากถึง 5 ชนิด

 • ยิปซัมบอร์ดกันชื้น
 • ยิปซัมบอร์ดกันรังสี
 • ยิปซัมบอร์ดกันไฟ
 • ยิปซัมบอร์ดกันร้อน
 • ยิปซัมยอร์ดกันกระแทก

เราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารชนิดต่างๆ โดยชัดเจนมากขึ้นเพื่อข้อมูลสร้างสรรค์และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการแต่งบ้าน กระบวนการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมเราแนะนำให้คุณลองอ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีการโพสต์บทความสองชิ้น งานต่อเดือนที่พร้อมนำเสนอและเต็มไปด้วยไอเดียดีๆ ให้ทุกคนได้ปรับปรุงบ้านและการก่อสร้างกัน bit.ly/42TDE73

ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

วิธีจัดการวัสดุหลงเหลือจากงานก่อสร้าง

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ