Knauf Thailand

แผ่นฝ้าเพดาน ยิปซัม ตราคนอฟ

ยิปซัมสำหรับการตกแต่ง มีลวดลายที่มีความเฉพาะตัวและเต็มไปด้วยนวัตกรรมในการออกแบบ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นในการใช้งาน แผ่นฝ้าเพดาน ยิปซัม ตราคนอฟ เหมาะสำหรับตึกที่พึ่งก่อสร้างใหม่หรือตึกที่ต้องการปรับปรุงอาคาร.

แผ่นฝ้าเพดาน ยิปซัม ตราคนอฟ เป็นโซลูชั่นที่มีความได้เปรียบเชิงต้นทุน เพราะเป็นแผ่นยิปซัมที่เคลือบด้วย PVC และวางในรูปแบบตาราง แผ่นยิปซัมของบริษัทมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสุนทรียะและความต้องการของลูกค้า ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมง่ายต่อการดูแลรักษาและสามารถเช็ดคราบออกได้ รวมถึงมีความทนทางทางด้านกายภาพ

แผ่นฝ้าเพดาน ยิปซัม ตราคนอฟ

ยิปซัม คนอฟ คัลเลอร่า

ยิปซัม คนอฟ คัลเลอร่า

แผ่นฝ้ายิปซัมเคลือบสี สำหรับโครงทีบาร์

ยิปซัม คนอฟ เพเพอร่า

ยิปซัม คนอฟ เพเพอร่า

แผ่นฝ้ายิปซัมเคลือบผิวหน้าด้วยกระดาษ สำหรับโครงทีบาร์

ยิปซัม คนอฟ เท็กซ์เจอร่า

ยิปซัม คนอฟ เท็กซ์เจอร่า

แผ่นยิปซัมเคลือบสีผิวหน้า และปรุลายสวยงาม สำหรับโครงทีบาร์

ยิปซัม คนอฟ ไวนิลล่า

ยิปซัม คนอฟ ไวนิลล่า

แผ่นยิปซัมเคลือบผิวหน้าด้วยไวนิลผิวหน้า สามารถตอบสนองทุกการออกแบบให้ลงตัว