การออกแบบและติดตั้ง ยิปซัม คนอฟ : ยิปซัมระบบการป้องกันเเรงกระเเทก

ระบบการป้องการเเรงกระเเทก อาคารสาธารณะและอาคารเพื่อการพาณิชย์ จะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก การสัญจรไปมาในอาคารก็จะมากตามจำนวนผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรของผู้คน และอื่นๆเช่น รถเข็น หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณเหล่านี้จะต้องทนทานต่อความเสียหายเพื่อลดค่าดูแลรักษา

การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของระบบผนัง มีหลักๆอยู่สองชนิด

การทดสอบ “Soft Body” คือการจำลองการกระแทกหรือดันต่อผนังโดยร่างกายคน ในขณะที่ “Hard Body” จำลองรถเข็นหรือการแกว่งวัสดุกระแทก เช่น กระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักมาก การทดสอบทั้งสองประเภทจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบผนังเบาที่เห็นได้ชัด เช่น รอยขูด รอยบุบ ซึ่งถือเป็นความเสียหาย ที่มีผลกระทบต่อทั้งคุณภาพและความสวยงาม นอกเหนือไปจากนั้น การซ่อมแซม ความเสียหายเหล่านั้นก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายต่อเจ้าของอาคาร

สำหรับพื้นที่การสัญจรไปมาสูง

มีวัสดุและระบบหลากหลายที่จะช่วยลดความเสียหายจากพื้นที่เพื่อการการพาณิชย์ ที่มีการสัญจรไปมาสูง เช่น ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือ ห้างสรรพสินค้า ระบบผนังที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น ระบบของคนอฟที่ใช้แผ่น DenseShield ผสมผสานการต้านทานความเสียหายไป พร้อมกับการกันเสียงส่งผ่านที่ดี และการป้องกันไฟเทียบเท่าระบบผนังทนไฟ

อ้างอิงคู่มือทางเทคนิคของคนอฟ (Knauf technical manual) สำหรับข้อมูลล่าสุด

ยิปซัม คนอฟ

ยิปซัม DenseShield

ยิปซัม DenseShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf Denseshield ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ทนทานเป็นพิเศษรองรับแรงกระแทกที่ไม่คาดคิดได้

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน Heatshield มีการบุแผ่นสะท้อนความร้อนที่ด้านหลังของแผ่นเพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์