เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การรักษามาตรฐานคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องพึ่งพาคุณภาพงานของตนเพื่อให้มีเงินหมุนเวียน ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อได้ เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพจึงถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการ

เมื่อผลลัพธ์ออกมาดีนั่นอาจหมายความว่าคุณจะได้รับงานใหม่จากลูกค้าคนเดิมที่พึงพอใจกับงาน แต่หากงานออกมาไม่มีคุณภาพอาจทำให้บริษัทก่อสร้างเสียชื่อเสียง และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทำให้โอกาสการว่าจ้างลดลง

นอกจากผลกระทบด้านการเงินแล้วงานที่มีคุณภาพต่ำจะมีผลกระทบที่ด้านปลอดภัยและการสื่อสาร และยังทำให้สิ้นเปลืองเวลา ทรัพยากร และวัสดุ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่เพียงพอจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้าง และ ช่วยปลูกฝังทัศนคติใหม่ ๆ ให้ทีมงานใส่ใจคุณภาพงานมากขึ้นอีกด้วย

อะไรคือการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง?

การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างเป็นระบบการจัดการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่กำหนดโดยลูกค้าเมื่อเริ่มกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งอาจรวมถึงเกณฑ์ต่างๆ เช่น การทำโครงการให้เสร็จสิ้นภายในขอบเขตของงาน ท้ายที่สุดคุณภาพงานจะถูกตัดสินใจโดยลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล และ อื่น ๆ

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพเป็นสองส่วนสำคัญของคุณภาพการก่อสร้างที่เท่าเทียมกัน ในขณะที่การรับประกันหมายถึงการกำหนดความคาดหวังของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพหมายถึงแผนและขั้นตอนปฏิบัติที่ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง

ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพไม่ได้รับการระบุและแก้ไขอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างควรมุ่งแก้ไขปัญหา ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูง และป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต

แนวทางการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างมีหลายวิธีโดยแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการและขอบเขตของโครงการของบริษัท

เริ่มด้วยแนวคิดเหล่านี้

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง:
  มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการอิงความคิดเห็นของลูกค้าและกระบวนการวิเคราะห์เพื่อเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ทำให้กระบวนการปรับปรุงตอบโจทย์ที่สุด
 • Kaizen หรือ ไคเซ็น:
  คำภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง "การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า" ไคเซ็นหมายถึงปรัชญาของการมองหาวิธีปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปใช้กับการจัดการการควบคุมคุณภาพ เมื่อสมาชิกทุกคนในองค์กรนำ ’ไคเซ็น’ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสามารถเห็นได้เมื่อเวลาผ่านไป
 • Six sigma หรือ ซิกซิกม่า:
  การแก้ปัญหานี้มุ่งเน้นไปที่การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงรุก ขั้นตอนหลักในแนวทางการจัดการการควบคุมคุณภาพนี้คือ กำหนด วัดผล วิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุม
 • การจัดการแบบลีน หรือ Lean management:
  การกำจัดและลดความสิ้นเปลืองเป็นปัจจัยสำคัญในแนวทางนี้ ความสิ้นเปลืองในที่นี้หมายถึงกระบวนการที่ไม่จำเป็น และ วัสดุที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์

วิธีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง

ข้อจำกัดของการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างองค์กรต่างๆ แต่ก็มีบางประการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างทุกคนยึดปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพ

กำหนดความคาดหวังและเกณฑ์การยอมรับ:ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ช่างทุกคนจะต้อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันว่างานที่เสร็จสมบูรณ์จะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหน

มีกำหนดการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด:ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบใด ๆ องค์กรต่าง ๆ จะต้องจัดทำแผนการเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบและผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ไว้อย่างละเอียด งานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดควรเป็นไปตามเกณฑ์ของลูกค้า ความคาดหวังของบริษัท และข้อบ่งชี้อื่นใดที่เสนอโดยฝ่ายลงทุน

สร้างรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ:การสื่อสารเรื่องเกณฑ์และความคาดหวังในการควบคุมคุณภาพอาจเป็นเรื่องระหว่างทีมหากไม่มีรายการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน รายการตรวจสอบทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มองข้ามข้อควรระวังใด ๆ นอกจากนี้ รายการตรวจสอบยังช่วยสื่อสารอย่างชัดเจนถึงประเด็นที่น่ากังวลและงานเฉพาะที่สมาชิกในทีมก่อสร้างแต่ละคนรับผิดชอบ

แก้ไขข้อบกพร่อง:จุดประสงค์ของกระบวนการควบคุมคุณภาพงานนั้นมีไว้เพื่อให้จุดมุ่งหมายของผู้รับเหมา และ ผู้ว่าจ้างไม่คลาดกัน หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการการควบคุมคุณภาพงานคือความยืดหยุ่นที่จะสามารถเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถ ซ่อมแซมข้อผิดผลาด หรือ จัดการกับปัญหาขาดแคลนใด ๆ ได้อย่างไม่บกพร่อง การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการก่อนที่งานจะเสร็จ หรือ ในบางกรณีได้บานปลายไปเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น

ทบทวนวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม: ระหว่างการตรวจสอบความคืบหน้า กระบวนการนี้จะช่วยให้คุณเห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ว่ามีทั้งความล่าช้า ความละเลยในการทำตามกระบวนการที่จำเป็นต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้การจัดการกับปัญหาเหล่านี้ง่ายขึ้น ทีมควรที่จะจัดตารางให้ผู้จัดการเข้าตรวจสอบงานอย่างละเอียด รวมถึงความเรียบร้อยของงานที่ผ่านมาด้วยเพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เมื่อปัญหาเหล่านี้ได้ถูกตรวจสอบและแก้ไข ผู้จัดการมีหน้าที่สื่อสารกับทั้งทีมเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาเดิม ๆ อีก

เคล็ดลับในการสร้างแผนควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสุดท้ายก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนควบคุมคุณภาพหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมคุณภาพอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีอยู่

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

สื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารและการควบคุมคุณภาพจะต้องควบคู่กันไป ถ้าไม่มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด กระบวนการต่าง ๆ ของงานก็จะไม่มีที่สิ้นสุด บริษัทควรจัดระบบการสื่อสารที่ดีและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ทีมงานพลาดข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงฝั่งผู้ว่าจ้างอีกด้วย

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

มีแผนสำรอง

การมีแผนสำรองมักเป็นขั้นตอนที่ถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซัพพลายเออร์) และขั้นตอนการทำงาน (เวิร์กโฟลว์) ได้รับการยอมรับอย่างดีในระยะเวลาอันยาวนาน แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่มีโครงการก่อสร้างใดที่จะเป็นไปตามแผน การมีแผนสำรองหรือแผนสำรองหลายชุดและสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการสนทนาที่ยากลำบากกับลูกค้า

บันทึกแผนสำรองภายในระบบการจัดการ และบันทึกว่าแผนสำรองเหล่านี้ถูกนำไปใช้เมื่อใดและอย่างไร การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายอยู่ในหน้าเดียวกันกับแผนสำรองที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างมีคุณภาพ

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

เมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ช้า ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างจำเป็นต้องมองหาโซลูชันเทคโนโลยีที่สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการการควบคุมคุณภาพได้

แนวทางปฏิบัติหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการควบคุมคุณภาพเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบ รวมถึงข้อกำหนด (โปรโตคอล) การสื่อสารที่ไม่มีใครเทียบได้ เทคโนโลยีสามารถช่วยให้บริษัทก่อสร้างปรับปรุงการจัดการการควบคุมคุณภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ การเข้าถึง และการมองเห็นได้

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงไปพร้อมกัน แพลตฟอร์มที่ให้มุมมองข้อมูลแบบองค์รวมในอินเทอร์เฟซเดียวให้ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมจากหลายโครงการ ผู้จำหน่าย และผู้จัดซื้อจัดจ้างสามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพงานแล้ว การเลือกวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมก็สามารถช่วยให้งานคุณง่าย และ ได้คุณภาพมากขึ้น Knauf เราขออนุญาติแนะนำสินค้าของเราที่ได้ถูกคิดค้นอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่ช่างอย่างแท้จริง มารู้จักกับคุณสมบัติดีๆ ของแผ่นยิปซัม Knauf กัน

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราหวังว่าเราได้มอบความรู้ที่น่าสนใจ และแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มศึกษาต่อยอดเพิ่มเพื่อให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ การต่อเติมบ้าน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง...ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเว็บไซต์ https://knauf.co.th/ และ ช่องทางอื่นๆ ตาม QR โค้ด

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

เคล็ดลับควบคุมคุณภาพงานที่พี่ช่างควรรู้

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ