พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

อีกหนึ่งข้อคำนึงคือเรื่องของมาตรฐานด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพื้นที่ไซต์ก่อสร้างและคนทำงาน ไม่ว่าจะเรื่องของกระแสไฟฟ้า น้ำ ความสูง การสูดดมสารเคมีอันตรายหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

สำหรับช่างและเจ้าของโครงการควรคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มาก วันนี้คนอฟมาพร้อมวิธีและไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับการสร้างความปลอดภัยและสะอาดให้กับไซต์ก่อสร้าง ไม่ว่าจะสำหรับบ้านหลังเล็กหรืออาคารขนาดใหญ่

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสะอาด⛑️

มาตรฐานความปลอดภัยและสะอาดสามารถสร้างได้โดยการวางกฏและข้อบังคับใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการกำหนดกรอบการทำงานรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างของเราสามารถดำเนินงานไปได้อย่างปลอดภัยและสะอาด โดยกฏพื้นฐานมักจะอยู่ด้วยกันตามนี้

 1. ทำความเข้าใจในการใช้งานเครื่องจักรแต่ละประเภท ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์การใช้งานอยู่เสมอๆ
 2. มีการควบคุมความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อเขตพื้นที่ก่อสร้าง เช่น วางกำแพงกั้น เปิดไฟส่องสว่างทางเดินรอบนอก เพื่อให้คนอื่นๆ ยังใช้งานได้อยู่ ตลอดจนเรื่องของการใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยดักจับฝุ่นที่อาจเกิดจากงานก่อสร้าง
 3. ประเมินความเสี่ยงของงานก่อสร้าง เช่น เรื่องของแผงไฟ น้ำรั่วในช่วงหน้าฝน หรือแม้กระทั่งพื้นผิวที่ไม่เรียบอาจสะดุดได้ เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงพวกนี้อยู่ก็สามารถนำไปออกแบบกฏเพื่อควบคุมโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้
 4. สร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญ และมองเห็นภาพระเบียบแบบแผนเดียวกันกับทุกคนในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะทีมพี่ช่าง ผู้รับเหมา วิศวกร
 5. เตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับการทำงาน และอุปกรณ์ดูแลความสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเทียบกับจำนวนคน ช่าง หรือขนาดของพื้นที่
 6. สำหรับช่วงที่มีการระบาดของโรค ควรมีการตรวจสอบและเช็กสุขภาพกันอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ ตลอดจนมีการใช้ชุด PPE หรือชุดกันสารเคมีและอุปกรณ์การป้องกัน PPE อื่นๆ เช่น ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันดวงตา รองเท้าบูทในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น

ดำเนินการตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ?

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

หลังจากวางไกด์ไลน์และมาตรฐานแล้ว ควรมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ก่อสร้างของเราไม่ว่าจะบ้านหรืออาคาร ตลอดจนงานก่อสร้างอื่นๆ ยังคงอยู่ในมาตรฐานอยู่เสมอๆ ทั้งในเรื่องของกฏที่ต้องอัปเดตใหม่ เช่น หากมีการก่อสร้างหรือใช้งานอุปกรณ์รูปแบบใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนกฏให้เข้ากับลักษณะของงานก่อสร้างของตนเอง ตลอดจนตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยของพี่ช่าง และความสะอาดของพื้นที่โดยรอบ

ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความสะอาดให้กับคนทำงาน?

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

เพื่อให้ความปลอดภัยและสะอาดของพื้นที่ก่อสร้างเกิดขึ้นได้จริง คนทำงานทั้งทีมผู้รับเหมา พี่ช่าง ตลอดจนเจ้าของโครงการต้องมีความเข้าใจในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยและความสะอาด ดังนั้นแล้วจึงควรมีการฝึกอบรมอยู่ตลอดๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจในหน้าที่และการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในพื้นที่สม่ำเสมอ?️

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

ความปลอดภัยและสะอาดไม่ใช่แค่เรื่องของคนใช้งานอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึงอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องจักร รถ และอื่นๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่ด้วย ดังนั้นแล้วจึงควรมีกำหนดวันเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ อาจจะ 1 เดือนครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรนั้นๆ

มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม และเข้าถึง?

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

ถ้าเรามีกฏ ข้อบังคับ และการใช้งานให้ตรงตามมาตรฐานแล้ว เราต้องมีการสื่อสารออกไปให้เหมาะสมด้วย ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก สำหรับการสื่อสารภายในอาจเป็นเรื่องของช่องทางที่ถูกต้อง เช่น มีการแจ้งในไลน์อย่างสม่ำเสมอ การปิดป้ายประกาศด้านหน้าไซต์งาน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่พี่ช่างสามารถเห็นได้ชัดเจน เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดของพื้นที่

บังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยและสะอาด พร้อมกับมีข้อห้าม และบทลงโทษชัดเจน⛔

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

หลังจากมีไกด์ไลน์และข้อบังคับต่างๆ แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือมีบทลลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อบังคับมากขึ้น และให้อยู่ในระเบียบมากที่สุด โดยหัวหน้าช่างอาจจะต้องเป็นคนคอยสอดส่องพฤติกรรมของคนอื่นๆ เพื่อให้ไซต์งานสามารภดำเนินการไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เพราะความสะอาดและปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะละเลยไม่ได้เด็ดขาด ในพื้นที่ไซต์ก่อสร้าง นอกจากอุปกรณ์ โครงสร้างแล้ว ยังมีเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ง่ายต่อการติดตั้งเพื่อร่นระยะเวลาของอันตรายที่จะเกิดขึ้น ‘แผ่นฝ้ายิปซัมคนอฟ’ ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งในแง่ของคุณภาพการใช้งาน มาตรฐานการติดตั้งที่รวดเร็ว และปลอดภัย ไปจนถึงเรื่องของการดูแลรักษาและความสะอาด

นอกจากนี้แล้วแผ่นยิปซัมคนอฟยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะ

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมากถึง 5 ชนิด

 • ยิปซัมบอร์ดกันชื้น
 • ยิปซัมบอร์ดกันรังสี
 • ยิปซัมบอร์ดกันไฟ
 • ยิปซัมบอร์ดกันร้อน
 • ยิปซัมยอร์ดกันกระแทก

เราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารชนิดต่างๆ โดยชัดเจนมากขึ้นเพื่อข้อมูลสร้างสรรค์และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการแต่งบ้าน กระบวนการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมเราแนะนำให้คุณลองอ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีการโพสต์บทความสองชิ้น งานต่อเดือนที่พร้อมนำเสนอและเต็มไปด้วยไอเดียดีๆ ให้ทุกคนได้ปรับปรุงบ้านและการก่อสร้างกัน www.knauf.co.th

ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง

พื้นที่ก่อสร้างควรสะอาดและปลอดภัย ทำยังไงได้บ้าง

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ