รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

ไม่ใช่แค่การลงทุนมีความเสี่ยง งานก่อสร้างเองก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน! งานก่อสร้างเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหน้างานก่อสร้างเอง เช่น ความเสี่ยงจากเครื่องจักร ความอันตรายจากความสูง หรือแม้กระทั่งปัจจัยอื่นๆ สำหรับธุรกิจการก่อสร้าง เช่น เวลา เงินทุน สภาพอากาศที่ผิดปกติ ตลอดจนแรงงานที่อยู่ในงานก่อสร้าง

ความเสี่ยงของงานก่อสร้างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้น การวางแผนงาน การดำเนินงานหน้าไซต์ก่อสร้างจริงๆ ไปจนจบโปรเจ็กต์ก็ยังมีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ โดยสามารถแบ่งออกมาได้หลากหลายประเภท และเกิดผลกระทบที่แตกต่างกัน แต่ในภาพรวมความเสี่ยงทั้งหมดอาจนำไปสู่ความล่าช้า ประสิทธิภาพที่ลดลง หรือแม้กระทั่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ข้อดีหนึ่งของการวางแผนการป้องกันความเสี่ยง คือช่วยไม่ให้เกิดการสูญเสียมากเกินกว่าความจำเป็น ทั้งในเรื่องของเวลา แรงงาน และเงินทุน รวมถึงในแง่ของความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงนั้นขึ้นมาจริงๆ เพื่อให้เกิดการรับมืออย่างทันท่วงที

ถึงแม้คำว่า ‘ความเสี่ยง’ จะฟังแล้วดูน่ากลัว แต่ทุกการกระทำย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกัน ความเสี่ยงก็เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการกระทำด้วยเหมือนกัน เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงในแง่ต่างๆ มากขึ้น Knauf ชวนดู 12 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง พร้อมด้วยวิธีป้องกัน เพื่อให้งานก่อสร้างครั้งต่อไปของคุณไม่ต้องเสี่ยงมากเท่าเดิม

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

ความล่าช้า

ปัญหาแรกๆ ที่หลายโปรเจ็กต์มักเจอคือเรื่องของความล่าช้าที่จะส่งผลกระทบการทำงานโดยตรง ความเสี่ยงนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ไม่ว่าจะการวางแผนที่ไม่รัดกุมตั้งแต่แรก อุบัติเหตุ การสั่งระงับให้หยุดงานกะทันหัน ตลอดจนความไม่ต่อเนื่องของการทำงานที่อาจเกิดจากการขาดคน ขาดเครื่องจักร หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้นแล้วในแง่ของการวางแผนสำหรับงานก่อสร้างก็ต้องเตรียมแผนเพื่อรับมือในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานยังสามารถดำเนินต่อไปได้

ปัจจัยภายนอก

ประเด็นนี้อาจเชื่อมโยงมาจากข้อด้านบน คือนอกจากการควบคุมเรื่องของภายในองค์กรและตัวไซต์ก่อสร้างเองแล้ว สำหรับปัญหาอื่น เช่น การติดต่อกับบุคคลภายนอก การติดต่อกับร้านค้า หรืออื่นๆ รวมไปถึงธรรมชาติ สภาพอากาศที่อาจแปรปรวน ก็อาจเป็นอีกปัจจัยจากภายนอกที่เหนือการควบคุม และส่งผลต่อความต่อเนื่องของการทำงานได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายด้านเวลาและเงินทุน

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

ความปลอดภัย

เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทีมช่างและบริษัทควรให้ความสำคัญ ดังนั้นในทุกงานก่อสร้างจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะรองรับความปลอดภัยของแรงงานใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ รวมถึงความรู้ความสามารถของช่างในการทำงาน และความเข้าใจในการทำงานของทั้งเครื่องจักร และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ไปด้วยเหมือนกัน

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

การขาดความชำนาญของช่าง

หนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้งานล่าช้า หรืองานไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้คือความสามารถในการทำงานของช่างและแรงงาน คือในงานก่อสร้างแต่ละประเภทก็ควรจะต้องเลือกแรงงานที่เข้าใจ มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงานๆ นั้น และสามารถทำได้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทั้งความล่าช้าของงานและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

ราคาวัสดุที่สูงเกิน

เรื่องของการเลือกใช้วัสดุดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่สามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ราคาต้นทุนบานปลายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกัน การกำหนดราคาวัสดุเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสูงมากจนเกินไป โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นและความต้องการอื่นๆ เฉพาะพื้นที่ เช่น ภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวก็ต้องการวัสดุที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายของการใช้งานหลังจากก่อสร้างเสร็จ ดังนั้นแล้ว การกำหนดงบประมาณของการใช้วัสดุในงานก่อสร้างตั้งแต่แรกเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า พร้อมกันนั้นก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค้าของวัสดุนั้นๆ กับราคาด้วยเหมือนกัน

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม

การวางแผนที่ดีต้องรัดกุมไปตั้งแต่สัญญาการว่าจ้างทั้งแรงงาน และสัญญาอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ ทั้งในแง่ของสัญญาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครอบคลุมมากเพียงพอ ดังนั้นก่อนเริ่มทำสัญญาควรจะตรวจสอบให้ละเอียดว่าครอบคลุมและชัดเจน ไปจนถึงในเรื่องข้อกฏหมายอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทได้หลังจากได้เริ่มงานกันไปแล้ว

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

ความไม่ต่อเนื่องของการทำงาน

หลังจากวางแผนงานกันเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงต่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงคือเรื่องของความต่อเนื่องในการทำงานตามแผนที่วางไว้ และแผนนั้นจะต้องเกิดขึ้นได้จริง โดยอาจจะต้องมีการพูดคุยเพื่อทบทวนรอบสุดท้ายกับทุกๆ ฝ่ายที่ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มงานพร้อมๆ กัน และเห็นภาพของโปรเจ็กต์ไปด้วยกัน ไปจนถึงว่าถ้าเกิดการแก้ไขบางส่วนขึ้นมาก็ควรจะต้องแจ้งให้รับทราบทุกฝ่าย เพื่อป้องกันการติดขัดระหว่างการทำงานขึ้นมา

การวางแผนที่ไม่รัดกุม

แน่นอนว่าทุกๆ การก่อสร้างจะต้องมีการวางแผนระยะเวลา โดยอาจจะแบ่งออกเป็นช่วงๆ ตามระยะเวลาของเดือน หรือตามงบประมาณที่ได้ลงทุน การวางแผนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงเลยก็ได้ถ้าหากว่าแผนนั้นถูกเขียนขึ้นมาโดยไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์จริง เพราะงั้นแล้วในการวางแผนทุกๆ ช่วง จำเป็นต้องมีความชัดเจน รัดกุม และพยายามครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญให้ได้

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

การไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ปัจจุบันหลายๆ บริษัทเริ่มคำนึงถึงมากขึ้น เพราะว่างานก่อสร้างเป็นงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง ทั้งในเรื่องของมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง รวมถึงอาจไปเพิ่มค่าก่อสร้างและงบประมาณอื่นๆ ได้ วิธีป้องกันคือการสำรวจพื้นที่่ก่อสร้างในภาพรวม พร้อมจัดแผนการป้องกันเพื่อเป็นการควบคุมงบประมาณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

การเปลี่ยนแผนหน้างาน

เพราะในบางกรณีเราอาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามแผนทั้งหมด 100% แต่ในทุกๆ การปรับแก้ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่ จำเป็นต้องส่งข้อมูลใหม่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรงอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดระหว่างทำงาน และไม่ต้องหยุดชะงักการทำงานลงกลางคัน

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

การจ่ายเงิน

การทำธุรกิจต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่การก่อสร้าง ในเรื่องของเงินต้องมีระบบการจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อไม่ให้ติดขัดและส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งเรื่องของเงินทุน งบประมาณ เงินค่าแรง ค่าอุปกรณ์ทั้งการจัดซื้อและการรักษา ดังนั้นการวางแผนเรื่องการเงินจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้งานก่อสร้างไม่ไปถึงเป้าสำเร็จได้เช่นกัน

การโดนสั่งระงับการทำงาน

ในบางครั้ง แม้ว่าเราจะมีการวางแผนมาแล้วอย่างถี่ถ้วน แต่ก็อาจโดยคำสั่งระงับให้หยุดการก่อสร้างได้เช่นกัน ซึ่งวิธีแก้ความเสี่ยงนี้คือการตรวบสอบพื้นที่และระบบการทำงานในด้านกฏหมายให้ถูกต้องและรัดกุม ตลอดจนให้ความรู้แก่คนทำงานเสมอ เพื่อให้ทำถูกต้องตามกฏระเบียบของรัฐหรือพื้นที่นั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดงานกะทันหันหลังจากเริ่มโปรเจ็กต์ไปแล้ว

หลายปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก้ได้ถ้ามีการวางแผนที่รัดกุมและครอบคลุมมากเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวิธีที่คนอฟสามารถช่วยได้ คือเรื่องของการใช้งานวัสดุที่มีราคาดี และได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อลดเวลาในการทำงานของช่าง อีกทั้งยังสะดวกสบาย ติดตั้งง่าย และมาพร้อมกับความแข็งแรงที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของแผ่นยิปซัมตราคนอฟ

นอกจากนี้แล้วแผ่นยิปซัมคนอฟยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะ

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมากถึง 5 ชนิด

 • ยิปซัมบอร์ดกันชื้น
 • ยิปซัมบอร์ดกันรังสี
 • ยิปซัมบอร์ดกันไฟ
 • ยิปซัมบอร์ดกันร้อน
 • ยิปซัมยอร์ดกันกระแทก

เราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารชนิดต่างๆ โดยชัดเจนมากขึ้นเพื่อข้อมูลสร้างสรรค์และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการแต่งบ้าน กระบวนการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมเราแนะนำให้คุณลองอ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีการโพสต์บทความสองชิ้น งานต่อเดือนที่พร้อมนำเสนอและเต็มไปด้วยไอเดียดีๆ ให้ทุกคนได้ปรับปรุงบ้านและการก่อสร้างกัน bit.ly/42TDE73

ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

รู้ก่อนป้องกันได้กับ 12 ความเสี่ยงจากงานก่อสร้าง

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ