ยิปซัม คนอฟ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

สำนักงานกรุงเทพ

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาที่ 00001)
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
ชั้นที่ 9, 18-19 ห้องเลขที่ 9 ซีดี 18บีซี และ 19บี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 02-689-6077 แฟกซ์ 02-689-6001

โทร : +66 (0) 2 6896077
แฟกซ์ : +66 (0) 2 6896001
อีเมล์ : contact@knauf.co.th

โรงงาน

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรม เหมราช
80 หมู่ 5 ถ. หนองปลากระดี่ ต. หนองปลาหมอ อ. หนองแค
สระบุรี 18140 ประเทศไทย

โทร : +66 (0) 36 374526-8
แฟกซ์ : +66 (0) 36 374525
อีเมล์ : contact@knauf.co.th

แบบฟอร์ม
Can't read the image? click here to refresh

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER COOKIE POLICY