Knauf Thailand

ยิปซัมบอร์ด StandardShield

ยิปซัมบอร์ด StandardShield

แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมาตรฐาน StandardShield ใช้ติดตั้งเป็นผนังและฝ้าภายในอาคารสำหรับอาคารหลากหลายชนิดทั้งพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมาตรฐาน StandardShield เป็นกระดาษสีงาช้าง สามารถนำไปใช้งานโดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของนักออกแบบ

คุณสมบัติของแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมาตรฐาน StandardShield อ้างอิงกับมาตรฐาน มอก. 219-2552 และ ASTM C1396.

คุณสมบัติพิเศษ
 • Eco-Friendly

  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • มาตรฐาน มอก. 863-2532
 • ASTM C1396
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
ผนังและฝ้าเพดานภายในพื้นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
ข้อมูลทางด้านเทคนิค
 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีการติดตั้ง
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดควรติดตั้งโดยใช้ทั้งระบบฝ้าเพดานและระบบผนังของคนอฟ
น้ำหนักเฉลี่ย
15.55 กิโลกรัมต่อแผ่น สำหรับแผ่น 9มม. 1200x2400มม.
21.89 กิโลกรัมต่อแผ่น สำหรับแผ่น 12มม. 1200x2400มม.
27.07 กิโลกรัมต่อแผ่น สำหรับแผ่น 15มม. 1200x2400มม.
ขนาด
1200 x 2400 มิลลิเมตร
ความหนา
9, 12 และ 15 มิลลิเมตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Knauf StandardBoard - EN

ยิปซัม คนอฟ

ยิปซัม DenseShield

ยิปซัม DenseShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf Denseshield ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ทนทานเป็นพิเศษรองรับแรงกระแทกที่ไม่คาดคิดได้

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน Heatshield มีการบุแผ่นสะท้อนความร้อนที่ด้านหลังของแผ่นเพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์