รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

อนาคตของเรากำลังขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว และหนึ่งในแนวคิดที่ได้พัฒนาเป็นวิธีการดำรงชีวิตและไม่ใช่เพียงแค่ภาพในจินตนาการอีกต่อไป คือเหล่าเมื่องอัจฉริยะต่างๆ ทัวโลก วันนี้เราจะมารู้จักกับ 10 เมืองอัจฉริยะชั้นนำของโลกในปี 2566 ที่กำลังปฏิวัติการใช้ชีวิตในเมืองด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย การพัฒนาของระบบ IoT และการเชื่อมต่อ 5G องค์การสหประชาชาติได้ระบุไว้ว่าในอนาคต 70% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเมืองอัจฉริยะภายในปี 2593 ซึ่งเป็นพียงแค่ 30 ปีข้างหน้า

 • IoT : คำว่า IoT หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) หมายถึงเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง
 • 5G : 5G เป็นเทคโนโลยีเซลลูลาร์ไร้สาย ซึ่งให้ความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดที่สูงขึ้น ให้การเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอมากขึ้น

เมืองอัจฉริยะแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นเอกฉันท์ แต่เชื่อกันว่าปัจจุบันมีมากกว่า 140 เมืองทั่วโลก และเลขจำนวนนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึง …

IESE Cities in Motion Index ฉบับล่าสุดได้จัดอันดับเมืองเหล่านี้โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมไปทั้ง:

 • ทุนมนุษย์
 • ประวัติระดับนานาชาติ
 • การวางผังเมือง
 • การปกครอง
และอื่นๆ อีกมากมาย ที่นี่ เราจะจัดแสดงเมืองอัจฉริยะ 10 อันดับแรกที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT และ 5G

เป็นเวลานานแล้วที่แนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์หรืออะไรบางอย่างสำหรับอนาคตอันไกลโพ้น แต่อย่างที่พวกเราหลายคนเริ่มเห็น ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศและมลภาวะในชิคาโก เครือข่ายใยแก้วสาธารณะในชิคาโก ฮอลแลนด์หรือบริษัทขนส่งหุ่นยนต์ในญี่ปุ่น เมืองอัจฉริยะกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

เมืองที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าเหล่านี้จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างจึงต้องเตรียมพร้อมกับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาเยือน

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

เมืองอัจฉริยะคืออะไร?

เมืองอัจฉริยะคือเขตเมืองที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีซึ่งใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลที่ได้รับจากข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการสินทรัพย์ ทรัพยากร และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทั่วทั้งเมือง

ทำไมเราควรมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะ?

วัตถุประสงค์ของเมืองอัจฉริยะคือการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการ เช่น พลังงาน การขนส่ง และการจัดการขยะ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เมืองอัจฉริยะยังตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและส่งเสริมความยั่งยืน ปัจจัยทั้งหมดนี้ชี้ไปถึงวิธีการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เราจะทำการบูรณาการและปรับเปลี่ยนกลายเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร?

หากต้องการเข้าสู่โลกของเมืองอัจฉริยะอย่างเหมาะสม คุณต้องเข้าใจว่าเมืองเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีหลายแง่มุมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของเมืองอัจฉริยะ และแต่ละแง่มุมก็มีผลกระทบต่อบริษัทก่อสร้างและผู้นำในตัวเอง

ด้านหนึ่งของเมืองอัจฉริยะที่ส่งผลโดยตรงต่อการก่อสร้างคือวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกรวมเข้ากับชุมชนเมือง บริษัทก่อสร้างจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรวม AI เข้ากับขั้นตอนการทำงานของตน และรู้ว่า AI จะทำงานอย่างไรในอาคารที่สร้างขึ้นขั้นสุดท้าย การก่อสร้างไม่ใช่อุตสาหกรรมทางกายภาพอีกต่อไป มันเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วย ในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องเข้าใจวิธีการจัดวางระหว่างทางกายภาพและเทคโนโลยี แม้ว่าจะหมายถึงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีก็ตาม

เมืองอัจฉริยะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพในทุกเรื่องของการอยู่อาศัยในเมือง ในฐานะคนในภาคส่วนนี้ การบำรุงรักษาส่วนหน้าอาคารที่ดีก็มีความสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะเช่นกัน การมีฉนวนที่เหมาะสมและการป้องกันองค์ประกอบต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการมีอาคารที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพูดถึงเมืองอัจฉริยะ ผู้นำด้านการก่อสร้างในขอบเขตการบำรุงรักษาส่วนหน้าอาคารควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการของตนเป็นไปตามภารกิจ ฉันเชื่อว่าการสละเวลาและเงินเพื่ออัปเกรดทรัพยากรเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาใหม่ในเมืองอัจฉริยะจะคุ้มค่าในอนาคต

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

10. โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

เมืองโคเปนเฮเกนในแถบสแกนดิเนเวียให้คำมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2568 โดยจะช่วยสร้างเมืองหลวงที่ยั่งยืนมากขึ้น โครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะของโคเปนเฮเกนมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นนี้ และกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นในการบุกเบิกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองนี้ยังปูทางสำหรับเทคโนโลยี EV ด้วยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร จุดชาร์จ EV และการวัดแสงอัจฉริยะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่ EV จะได้ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

9. นอร์เวย์ ออสโล

ออสโลซึ่งอยู่เหนือเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านกำลังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของนอร์เวย์ ออสโลเป็นที่ตั้งของโครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะหลายแห่ง รวมถึงการทดสอบรถโดยสารไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้างที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ และการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เพื่อพัฒนาการจัดการขยะแบบวงกลมและระบบพลังงานสีเขียว

เมืองอัจฉริยะผสานรวมโซลูชัน ICT และ IoT มากมายเพื่อช่วยจัดการพื้นที่สำคัญ เช่น ธรรมาภิบาลเมือง การบริการของประชาชน การจัดการพลังงาน และการจัดการขยะ และอื่นๆ อีกมากมาย

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

8. อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะของอัมสเตอร์ดัมเริ่มต้นขึ้นในปี 2552 เนื่องจากมีการส่งเสริมโครงการนวัตกรรมหลายร้อยโครงการทั่วเมือง ประการหนึ่งรวมถึงการปฏิวัติที่น่าประทับใจในเครือข่ายการคมนาคมของเมือง ขณะนี้ข้อมูลการจราจรได้รับการแชร์กับนักพัฒนา ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างแอปแผนที่ที่สามารถรวมเข้ากับระบบขนส่งของเมืองได้ 'หุ่นยนต์' อัตโนมัติยังครอบครองคลองเพื่อดำเนินการจัดส่งทั่วเมือง

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

7. สิงคโปร์

นครรัฐของสิงคโปร์ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ฉลาดที่สุดในโลกมายาวนาน และด้วยเหตุผลที่ดี โครงการริเริ่ม Smart Nation ซึ่งริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ในปี 2557 ได้นำเสนอเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะหลายอย่างที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของประชาชนผ่านเทคโนโลยี

เนื่องจาก 47% ของประชากรสิงคโปร์จะมีอายุ 65 ปีขึ้นไปภายในปี 2593 เมืองนี้จึงได้เปลี่ยนระบบการดูแลสุขภาพเป็นดิจิทัล เพื่อลดแรงกดดันจากประชากรสูงวัย ในทำนองเดียวกัน แอป Smart Nation ได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลเพื่อให้เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกสิ่ง รวมถึงบริการของรัฐบาลและข้อมูลประจำตัวดิจิทัล

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

6. วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

โครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะของวอชิงตัน ดี.ซี. มุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมความยั่งยืน และกระตุ้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยการใช้ไฟถนนอัจฉริยะ ตู้ดิจิทัล และ Wi-Fi สาธารณะฟรี

เมืองนี้ยังกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักของกลยุทธ์เมืองอัจฉริยะของวอชิงตันคือการสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองที่เท่าเทียมและน่าอยู่มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน

วอชิงตันยังมีคะแนน ICIM ที่ 74.27 ซึ่งหมายความว่าอยู่เหนือกว่าชิคาโกอย่างมีนัยสำคัญ (อันดับที่ 13 ด้วยคะแนน ICIM 70.22) ลอสแองเจลิส (22 และคะแนน 67.83) และดัลลัส (46 และคะแนน 61.38)

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

5. เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานมีความก้าวหน้าสูง เบอร์ลินจึงอยู่ในอันดับที่ห้าในดัชนี เมืองนี้เป็นที่ตั้งของไฟถนนอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและส่งเสริมความยั่งยืนและข้อมูลการจราจรและการขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เบอร์ลินยังมีโครงการแบ่งปันจักรยานซึ่งสนับสนุนรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มเติม ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายของเมืองในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

4. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวมีระบบอัจฉริยะที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการการจราจรขั้นสูงโดยใช้เซ็นเซอร์และกล้องแบบเรียลไทม์ และรหัสอาคารที่ประหยัดพลังงานซึ่งเป็นผู้บุกเบิก

เช่นเดียวกับเบอร์ลิน โตเกียวกำลังลงทุนอย่างมากในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 80% ภายในปี 2593 ด้วยเหตุนี้ โตเกียวจึงกำลังพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน รวมถึงระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำและโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียน

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

3. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นที่ตั้งของเมืองอัจฉริยะสี่เมือง ได้แก่ ลีล ลียง มาร์กเซย และปารีส โดยมีเมืองหลวงของประเทศอยู่ในอันดับที่สองในดัชนี ปารีสได้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะชั้นนำเนื่องจากระบบการจัดการจราจรที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเครือข่ายเซ็นเซอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ทั่วเมืองเพื่อช่วยตรวจสอบระดับเสียง คุณภาพอากาศ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

นอกเหนือจากนวัตกรรมเหล่านี้ รัฐบาลยังได้เปิดตัวโครงการ “Paris Respire” (Paris Breathes) เพื่อบังคับใช้พื้นที่ปลอดรถยนต์ในบางส่วนของเมืองในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

2. นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในฐานะรัฐที่สองที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนี นิวยอร์กมีความก้าวหน้าอย่างมากในการกลายเป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก

นิวยอร์กซิตี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตามการวิจัยของ McKinsey รากฐานทางเทคโนโลยีของเมืองครอบคลุมนวัตกรรมต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์และเมตรคุณภาพน้ำอัจฉริยะ เครื่องอัดขยะอัจฉริยะ และการใช้เทคโนโลยี Low-Power Wide Area Network (เป็นเครือข่ายบริเวณกว้างสำหรับโทรคมนาคมไร้สายประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสื่อสารระยะไกลในอัตราบิตต่ำระหว่างอุปกรณ์ IoT ต่างๆ)อย่างกว้างขวาง เพื่อลดอาชญากรรม กรมตำรวจของเมืองได้ร่วมมือกับ Microsoft เพื่อพัฒนาระบบ Domain Awareness System (ระบบเฝ้าระวังดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด) ซึ่งปัจจุบันเมืองอื่นๆ ทั่วโลกได้นำโมเดลนี้ไปใช้แล้ว

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

ลอนดอนได้รับอันดับหนึ่งเนื่องจากมีเสา 5G สถานีชาร์จ EV และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

ลอนดอนได้ริเริ่มโครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะขั้นสูงมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างนี้คือสายเคเบิลความยาว 2,000 กม. ทั่วเครือข่าย Tube ของลอนดอน ซึ่งใช้งานโดย TfL และ BAI Communications ช่วยให้ประชาชนเพลิดเพลินกับการครอบคลุมสัญญาณมือถือ 4G อย่างต่อเนื่องบนรถไฟใต้ดินลอนดอน

นอกจากนี้ Civic Innovation Challenge ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบ่มเพาะเพื่อช่วยให้บริษัทเปิดใหม่พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาในเมือง และโครงการ Connect London ซึ่งรับผิดชอบเครือข่าย 5G ขั้นสูงของเมืองและความครอบคลุมของไฟเบอร์ออปติก ได้ถูกนำมาใช้แล้ว และด้วยการลงทุนจำนวนมากในเมืองในด้าน AI, IoT และ 6G โซลูชันเหล่านี้จึงได้รับการตั้งค่าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเท่านั้น

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

พวกเรามีแผนการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมปัจจัยที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือการรักษารากฐานที่ดี บ้านและอาคารจะยังคงถูกสร้างขึ้นในวิธีที่ล้ำสมัยต่อไป และเพื่อให้เราสามารถปรับตัวได้ดีและมีประสิทธิภาพตามกาลเวลา วัสดุที่แข็งแกร่ง ความรู้เชิงปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม จะมีคุณค่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ภารกิจของ Knauf ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พนักงานได้ประโยชน์สูงสุดจากงานแต่ละโปรเจกต์

แผ่นยิปซัม Knauf มีให้เลือก 6 รุ่นแตกต่างกัน

 • StandardShield: แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมาตรฐาน
 • Heatshield: แผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน
 • MoistShield: แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น
 • FireShield: ผ่นยิปซัมบอร์ดทนต่อเปลวเพลิง
 • DenseShield: แผ่นยิปซัมบอร์ดรองรับแรงกระแทก
 • Safeboard: แผ่นยิปซัมกันรังสีเอกซ์

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากแผ่นยิปซัมแล้วคนอฟยังมีผลิตภัณฑ์ แผ่นยิปซัมทีบาร์ ช่องเซอร์วิส แผ่นอะคูสติก และอีกมากมายให้เลือกใช้

หลังจากที่เราได้ทำความรู้สึกกับอาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างแล้ว เราก็สามารถเดินหน้าต่อด้วยการปรับปรุงใหม่ด้วยข้อมูลที่มีมากขึ้น ตราบใดที่คุณได้ทำการบ้านอย่างรอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว คำของคุณก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เราหวังว่าเราจะสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ และมอบความมั่นใจให้กับคุณในการรับมือกับปัญหาในอนาคตได้อย่างไร้ห่วง

ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเว็บไซต์ https://knauf.co.th/ และ ช่องทางอื่นๆ ตาม QR โค้ด

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

รู้จักกับ 10 ‘เมืองอัจฉริยะ’ อันดับโลก

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ