Knauf Thailand
เครื่องมือคำนวณปริมาณวัสดุ

เครื่องมือคำนวณปริมาณวัสดุสำหรับระบบฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าทีบาร์ และผนังเบาคนอฟ


เพียงระบุพื้นที่ติดตั้ง แล้วระบบจะคำนวณจำนวนวัสดุสำหรับระบบของคนอฟ

การคำนวณนี้เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น