Knauf Thailand

ยิปซัม FireShield

ยิปซัม FireShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf Fireshield ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อเปลวเพลิง เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมที่ต้องการการป้องกันไฟเช่นภายในห้องครัว ปล่องลิฟต์ และทางหนีไฟ เป็นต้น

เมื่อใช้ร่วมกับระบบโครงคร่าว Knauf จะช่วยให้สามารถทนทานต่อเปลวเพลิงได้ดียิ่งขึ้น ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf FireShield เป็นกระดาษสีชมพู สามารถใช้งานได้กับพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ ได้เช่นกัน

คุณสมบัติของแผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf FireShield อ้างอิงกับมาตรฐาน ASTM C1396

คุณสมบัติพิเศษ
 • Fire Resistant

  ทนไฟ

 • Noise Protection

  ป้องกันเสียงรบกวน

 • Eco-Friendly

  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • ASTM C1396 (USA)
 • EN 520 (EU)
 • DIN 18180 (Germany)
 • BS 1230 (UK)
 • AS 2588 (Australia)
 • มอก. 219-2552
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
ผนังและฝ้าเพดานภายในพื้นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ในบริเวณที่มีต้องการป้องกันความเสียหากจากเพลิงไหม้ เช่น ห้องครัว โครงสร้างของลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น
ข้อมูลทางด้านเทคนิค
 • ประกอบด้วยไฟเยอร์กลาสและสารทนไฟผสมอยู่ในเนื้อยิปซัมโดยประกบด้วยกระดาษความหนาแน่นสูงสีชมพูภายนอก
 • ออกแบบมาให้สามารถกันไฟได้นาน 4 ชั่วโมง
 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • ทนความร้อนได้ดีจากการใช้ประโยชน์ของยิปซัม
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีการติดตั้ง
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดควรติดตั้งโดยใช้ทั้งระบบฝ้าเพดานและระบบผนังของคนอฟ
น้ำหนักเฉลี่ย
31.70 กิโลกรัมต่อแผ่น
11 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ขนาด
1200 x 2400 มิลลิเมตร
ความหนา
13 และ 16 มิลลิเมตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Knauf FireShield - EN

ยิปซัม คนอฟ

ยิปซัม DenseShield

ยิปซัม DenseShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf Denseshield ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ทนทานเป็นพิเศษรองรับแรงกระแทกที่ไม่คาดคิดได้

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน Heatshield มีการบุแผ่นสะท้อนความร้อนที่ด้านหลังของแผ่นเพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

ยิปซัมบอร์ด StandardShield

ยิปซัมบอร์ด StandardShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf StandardShield ใช้ติดตั้งเป็นผนังและฝ้าภายในอาคารสำหรับอาคารหลากหลายชนิดทั้งพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม