EASE

คือแผ่นยิปซัมน้ำหนักเบา ผิวเรียบ สำหรับผนังและเพดาน มีน้ำหนักที่เบากว่าแผ่นทั่วไปนวัตกรรมใหม่จากเยอรมัน เทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูง มาตรฐานระดับสากลที่ทำให้แผ่นยิปซัมมีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่แข็งแรงมากขึ้น ให้ประสิทธิภาพของแผ่นที่มากกว่าด้วยน้ำหนักที่เบากว่า ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัยในการตัด รวมถึงการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ปลอดภัยแต่สุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยิปซัม คนอฟ

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf StandardShield ใช้ติดตั้งเป็นผนังและฝ้าภายในอาคารสำหรับอาคารหลากหลายชนิดทั้งพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

ยิปซัมบอร์ด StandardShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf StandardShield ใช้ติดตั้งเป็นผนังและฝ้าภายในอาคารสำหรับอาคารหลากหลายชนิดทั้งพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน Heatshield มีการบุแผ่นสะท้อนความร้อนที่ด้านหลังของแผ่นเพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

ยิปซัมบอร์ด Heatshield

ผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน Heatshield มีการบุแผ่นสะท้อนความร้อนที่ด้านหลังของแผ่นเพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์