!DOCTYPE html> Knauf Thailand

ความยั่งยืน

เรื่องราวความรู้ของยิปซัม การเลือกใช้ยิปซัมชนิดต่างให้เหมาะสมกับการทำงาน การติดตั้ง รวมทั้งคุณสมบัติพิเศษที่มีเฉพาะยิปซัมคนอฟ เช่น ยิปซัมทนร้อน ทนไฟ ทนชื้น ยิปซัมกันเสียง มาตรฐานเยอรมัน ผ่านบทความหลากหลายที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

ลูกค้าและคู่ค้าของคุณคิดถึงอะไร? คุณจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไปสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบหรือไม่?

"มีแนวโน้มอย่างชัดเจนไปในทิศทางการก่อสร้างแบบยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นคู่ค้าของเรา ช่างมืออาชีพ ผู้ค้าส่ง สถาปนิก และนักวางแผนก็ยังมีความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบที่ยั่งยืน พวกเขากำลังพยายามหาวิธีการตอบสนองกับความต้องการจำนวนมากจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน หรืออาคารราชการ เราสามารถร่วมกันตอบสนองความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่กำลังเร่งมองหาโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้เพื่อนำไปพัฒนาอาคารต่างๆย่างยั่งยืน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ความพึงพอใจ / การปฏิบัติตามความต้องการของสังคม เพื่อสังคม เช่นความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย สุขอนามัย สภาพภูมิอากาศภายใน ฉนวนกันเสียงและกันไฟ ล้วนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เราจะต้องไม่ละเลยเรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถบรรลุผลได้อย่างง่ายดายและประหยัด ด้วยโซลูชั่นการทำผนังและฝ้าเพดานของเรา"

อะไรคือบทบาทที่พนักงานต้องกระทำเมื่อพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน พวกเขาควรมีแนวคิดอย่างไร?

"ผมมีความสุขที่พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการทำให้คนอฟเป็นบริษัทที่พัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ความคิดริเริ่มอันเยี่ยมยอดยกตัวอย่างเช่น วันแรกของคนอฟในการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเราจัดขึ้นในปีที่ผ่านมาในอิพโพเฟน พนักงานของเราแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการนำเสนอไอเดียของตัวเองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกินเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของคนอฟ ในแต่ละวันของการทำงานเรายังต้องการและเปิดรับคำแนะนำ ไว้สำหรับปรับปรุง การประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม เราจะยังคงสนับสนุนพันธสัญญาแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง"

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกิจการครอบครัวแตกต่างจากธุรกิจที่มีโครงสร้างเป็นกลุ่มบริษัทหรือไม่?

"แต่กต่างแน่นอน และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ธุรกิจครอบครัวอย่างคนอฟ คิดและทำในระยะยาว พวกเขามีความยืดหยุ่น มีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่เรียบง่าย และไว้วางใจพนักงานของพวกเขาให้รับผิดชอบในขั้นเริ่มต้น ความสำเร็จของเราก็ยังขึ้นอยู่กับการวางแนวทางให้มุ่งไปที่คุณค่าอันคงอยู่และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้ในทุกหนแห่ง แม้ว่าเราพัฒนามาจากกิจการครอบครัวกิจการหนึ่งจนมาเป็นองค์กรครอบครัวที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในหลายประเทศรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ผมจะต้องแน่ใจว่าค่านิยมของคนอฟเหล่านี้จะยังคงเป็นแนวทางที่เราจะกระทำในอนาคตและจะอยู่ทุกที่ในบริษัทของเรา. "

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนชิ้นแรกเป็นสมดุลย์ของผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ฯ อะไรคือเป้าหมายของคนอฟในอนาคต?

"หลักการของเราคือ: อะไรที่ไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ สิ่งนั้นคือสิ่งสำคัญที่เราต้องทำงานกันมากขึ้นและใกล้ชิดกับลูกค้าของเราให้มากขึ้นอีกเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดด้วยวิถีทางของผลิตภัณฑ์และระบบที่ยั่งยืน เราจะยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมของเราต่อไปและยืนบนขาที่แข็งแรงเพื่อให้ได้สภาวะโครงสร้างที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการตกแต่งอาคาร นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะเติบโตอย่างนายจ้างที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งหมายความว่าเราต้องการที่จะทำบรรยากาศมิตรภาพแบบญาติพี่น้องให้ดียิ่งขึ้น จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนหนุ่มสาว – และให้กับผู้หญิงมากขึ้นในอนาคต - ในการมาร่วมงานกับคนอฟ เราต้องการให้พวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นและสนับสนุนผู้หญิงให้ไปถึงตำแหน่งผู้บริหาร เรายังต้องการที่จะยกระดับพันธสัญญาที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อม: ลดการปล่อยมลพิษ ประหยัดพลังงาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาวะที่ดีกว่าหลังจากการคัดกรองยิปซัม เรายังวางแผนที่จะสื่อสารกิจกรรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะในเยอรมนี แต่เรายังต้องการที่จะร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจากทุกภาคส่วนของกลุ่มบริษัทคนอฟในนานาประเทศ

Download the sustainability report here:

> Sustainability report 2012