การออกแบบและติดตั้ง ยิปซัม คนอฟ : ยิปซัมสำหรับพื้นที่เปียก

พื้นที่เปียกถูกแบ่งตามระดับที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำได้ดังนี้

1. พื้นที่ความเสี่ยงสูง – เช่น ห้องอาบน้ำฝักบัว

2. พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง – เช่น ห้องน้ำและบริเวณติดกัน

3. พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ – เช่น ห้องเครื่องซักผ้า

เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดในการใช้งานตามมาตรฐาน ASTM C1396 วัสดุที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงสูงต้องทำการป้องกันน้ำโดยการใช้ระบบกันซึมชนิดเหลวทาทับก่อน

ระบบการป้องกันน้ำสำหรับพื้นที่เปียก

สินค้าของคนอฟเช่น แผ่นทนชื้น MoistShield สามารถติดตั้งในพื้นที่ เช่น ห้องอาบน้ำฝักบัว ห้องน้ำ และร้านซักอบรีด สามารถใช้ MoistShield ทั้งฝ้าเพดานและผนังที่ติดกระเบื้องด้วยการติดตั้งให้ถูกต้องตามวิธีของคนอฟ

กรุณาอ้างอิงคู่มือทางเทคนิคของคนอฟ (Knauf Technical Manual) สำหรับข้อมูลล่าสุด

ยิปซัม คนอฟ