วิสัยทัศน์ คนอฟ ยิปซัม

GLOBAL PLAYER WITH A SENSE OF TOGETHERNESS

อะไรทำให้คนอฟเป็นคนอฟ? นั่นคือความเข้าใจของเราต่อชุมชน ความสามารถของเราในการสร้างผลงาน โครงการก่อสร้างอาคารให้สมบูรณ์ ธรรมเนียมของเราคือต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้น ความมุ่งมั่นของเราในการคิดและลงมือทำร่วมกันในทุกสิ่งที่มีผลต่อลูกค้าของเรา เพื่อการไปให้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จของพวกเขา ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ

กลุ่มบริษัทคนอฟเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีการดำเนินงานในระดับสากล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟรังโคเนียใน อิพโพเฟน ผู้ก่อตั้งของเราคือต้นกำเนิดแบบอย่างที่ดี: การรวมตัวกันของสาขาวิชาต่างๆมักจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้เสมอ หลายๆฝ่ายสร้างคุณค่าที่ไว้วางใจได้ เราคือผู้ที่ยึดถือสัตย์ในหลักการ: คำว่าเราต้องมาก่อนคำว่าฉัน เราหลายคนร่วมกันสร้างบ้าน จนกว่าบ้านจะตั้งตระหง่าน

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพของสินค้า และการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ คือสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัท คนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “เราจะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำด้านการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และระบบโครงคร่าวที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

พัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและความร่วมมือ

ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำระดับชาติและระดับสากลด้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่ทำจากยิปซัม วัสดุฉนวน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้าง เรามองตัวเองเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของลูกค้าเรา ผู้ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำธุรกิจกับเรามายาวนานนับปี

ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ระบบโซลูชั่นต่างๆของเรา บริการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมของเรา หรือการสนับสนุนช่วยเหลือของเรา - ทุกอย่างล้วนทำเพื่อเพียงวัตถุประสงค์เดียว: เพื่อให้ลูกค้าเกิดไอเดียและพัฒนาไปด้วยกัน

พันธกิจของเรา

คนอฟสร้างบรรทัดฐาน

  • ด้านคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมและระบบโครงคร่าว โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ด้านการพัฒนาตลาดและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

พัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร

ทุ่มเท ร่วมมือ ยึดถือค่านิยม

กลุ่มบริษัทคนอฟ

วันนี้กลุ่มบริษัทคนอฟเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง: เรามีโรงงาน 150 แห่ง พนักงาน 26,000 คน และยอดขายต่อปีที่ 6,270 ล้านยูโร (ปี 2013) เราไม่เพียงแต่ทำงานหนักเพื่อความสำเร็จเท่านั้น ความสำเร็จของเรายังมาจากความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และความเที่ยงธรรม ทั้งในและนอกองค์กร กับลูกค้าและพนักงานของเรา เราจึงมีสิทธิที่จะแสดงความภาคภูมิใจนี้

อะไรทำให้คนอฟเป็นคนอฟ? เรา

เราคือคนอฟ ชื่อที่แทนความเป็นตัวเอง

คนอฟทำได้

ค่านิยมหลัก

  • มนุษยธรรม : มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม
  • ความเป็นหุ้นส่วน : ปฏิบัติต่อกันและกันอย่างคนใกล้ชิด
  • คำมั่นสัญญา : รับผิดชอบในหน้าที่และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
  • ความเป็นผู้ประกอบการ : ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคนอฟ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ท้องตลาด
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาคุณภาพบุคลากร
  • ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน