COOKIE POLICY

I. นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด (“ยิปซัมคนอฟ”) และ บริษัทคนอฟ ปลาสเตอร์ จำกัด (“คนอฟปลาสเตอร์”)เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดังนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ เช่นการปรับภาษา การค้นหาร้านค้า เป็นต้น ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น การเก็บข้อมูลหน้าที่เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ การเก็บข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ หรือผู้ใช้งานดั้งเดิม ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

3. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยผู้บริการบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ สามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ ยิปซัมคนอฟ และ คนอฟปลาสเตอร์ หรือดูในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

II. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับยิปซัมคนอฟ สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ที่อยู่ : 9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400.
อีเมล: [email protected] or [email protected]

บริษัทคนอฟ ปลาสเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
อีเมล: [email protected] or [email protected]