Knauf Thailand

K Joint

K Joint

ปูนฉาบรอยต่อสูตรพิเศษ ตราคนอฟ ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท เพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสีหรือติดวอลล์เปเปอร์

Special Properties
  • Not specific
Standard
Not specific
More info
General Information
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสมน้ำ: 90 - 120 นาที
วิธีการผสม
โรยปูนลงในน้ำสะอาดตามอัตราส่วน 2 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน แล้วทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้นกวนให้เข้ากัน จนส่วผสมไม่เป็นเม็ด
ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม
ข้อควรระวัง
ไม่ควรใช้ปูนฉาบรอยต่อในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน 45 องศาเศลเซียสหรือน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส
การเก็บรักษา
ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ห้ามโดนน้ำหรือละอองฝน ควรเก็บให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น

Related Download

Knauf K-Joint - TH

Related Gypsum Products