ยิปซัม คนอฟ ประเทศไทย

ข่าวสารจากคนอฟ

ยิปซัม คนอฟ
คนอฟ จัดงาน mini Dinner Talk “"เสวนาตามประสาคนมีไอเดีย" ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

15 กันยายน 2560

คนอฟ จัดงาน mini Dinner Talk “"เสวนาตามประสาคนมีไอเดีย" ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน mini Dinner Talk “"เสวนาตามประสาคนมีไอเดีย" ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรกช คุณาลังการ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท Interior Architecture 103 Co.,Ltd. เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้และไอเดียใหม่ๆในการออกแบบและตกแต่งภายใน โดยได้รับความสนใจจากสถาปนิกในพื้นที่ภูเก็ตมาเข้าร่วมเสวนามากกว่ากว่า 100 ท่าน

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER COOKIE POLICY